Lars Jeistad Graving og Transport

Maskinentreprenør på Lillehammer med over 20 års erfaring

 • Lasting og Transport, Graving, Veiarbeid, Snømåking, Matjord

Kontakt oss for en uforpliktende prat

 • Telefon: 61 26 35 35
 • Mobil: 906 60 380
 • Fax: 61 26 35 98
 • post@larsjeistad.no

Graving

 • Maskiner fra 3 til 30 tonn
 • Graving av vann og avløp
 • Tomtegraving
 • Drenering og planering

Lasting og Transport

 • Alle typer masser
 • Grus, matjord, transport av ved og tømmer, avfall og snø

Matjord

Produksjon av matjord til plen og hage, jord til torvtak og sortert grov og fin bark.
-- Leveres tilkjørt eller hentes i vårt lager i Hovemoen.

Pigging

 • Pigging og fjerning av stein eller betong
 • Flere typer hammere tilpasset jobben

Snømåking

 • Måking og brøyting
 • Strøing og salting med vakt 24 timer i døgnet
 • Bortkjøring av snø

Veiarbeid

 • Veihøvling
 • Grøfterensk
 • Graving for stikkrenner
 • Levering av veigrus og bærelagsmasser

Med oss som leverandør er du sikret høy kvalitet på leveransen, og trygghet for at oppdraget blir utført innen avtalt tidsfrist.

Om Oss

Vi er et maskinentreprenørfirma på Lillehammer med over 20 års erfaring i bransjen. Maskinparken vår er stor og velholdt, og vi tar på oss store og små oppdrag i Lillehammer med omegn.